O House Extesion
  • Share this portfolio
  • Previous Portfolio
  • Next Portfolio
  • Portfolio Detail
  • Change Portfolio Zoom
  • Portfolio List
  • Close Video

O House Extesion

December 20, 2017

Project Name:  O House Extesion

Architectural Design: Saffet Kaya Bekiroglu

Location: Bodrum, Turkey

Area: 117m2

O House Extesion

O House Extesion - Project Architect and Designer for Kaya Design